Pregled grudnog hirurga

Podrazumeva uzimanje anamneze od pacijenta, tj. sagledavanje znakova i simptoma bolesti i fizikalni pregled na osnovu kojih se doneso odluke o potrebi dijagnostičkih mera (analize krvi, UZ pregled, CT pregled, MRI...) i eventualno shodno tome terapijske mere uključujući i potrebu izvođenja operativnih zahvata.

Naš tim iskusnih stručnjaka