Đuro Čutura

Dr med. Đuro Čutura

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1999-2004 Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2004-2018 Lekar specijalista opšte hirurgije, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2018- Lekar specijalista opšte hirurgije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Endoskopska hirurgija

Članstva:

2016- Udruženje endoskopskih hirurga Srbije

Seminari i sertifikati:

2019 Obuka za lasersku proktološku hirurgiju Katolička Bolnica u Vittenu, Nemačka
2021 Obuka za endoskopske procedure u hirurgiji i ginekologiji KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti