Hematologija

Hematologija je oblast interne medicine i bavi se poremećajima krvi, poremećajem zgrušavanja krvi i malignim bolestima krvi kao i bolestima krvotvornih organa. Ove poremećaji mogu biti urođeni ili stečeni i od toga će zavisiti način lečenja.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka