Anđelina Živanović

Dr med. Anđelina Živanović

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista hematologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Radno iskustvo:

2001-2001 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Zemun, Beograd
2001-2007 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, VMA, Beograd
2008-2021 Lekar specijalista interne medicine, VMA, Beograd
2017-2018 Lekar na subspecijalizaciji iz hematologije, VMA, Beograd
2019-2021 Asistent u nastavi, VMA, Beograd
2021 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Interna medicina - hematologija

Članstva:

2007- Srpsko lekarsko društvo
2023- Evropsko udruženje hematologa

Seminari i sertifikati:

Učesnik više seminara iz oblasti interne medicine i hematologije

Stručni tekstovi i reference:

Autor nekoliko naučnih radova iz oblasti hematologije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti