Dr med. Aleksandra Jević Ivanović

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista endokrinologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1999-2016 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije, KBC Bežanijska kosa, Beograd
2016-2018 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2018-2019 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije, KBC Bežanijska kosa, Beograd
2019-2021 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2021-2022 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2022 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2022 Konsultant lekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije, IVF Centar MediGroup Jevermova, Beograd

Oblast rada:

Reproduktivna endokrinologija
Tiroidologija
Diabetologija
Osteoporoza

Članstva:

Međunardno udruženje ginekološke endokrinologije
Multidisciplinarno društvo za menopauzu i involutivnu andropauzu
Srpsko društvo za štitastu žlezdu
Srpsko lekarsko društvo

Seminari i sertifikati:

ISGE sertifikovan lekar za propisivanje kontraceptivne terapije Međunardno udruženje ginekološke endokrinologije

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti endokrinologije

Lekara možete pronaći u

IVF Centar MediGroup Jevremova

Lekari iz iste oblasti