Totalna endoproteza kuka

Ugradnja potpune unutrašnje proteze kuka u opštoj anesteziji sa upotrebom biološkog lepka ili koštanog cementa ili bez njih.

Naš tim iskusnih stručnjaka