Dr med. Danilo Jeremić

LEKAR SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2019 Lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Institut za ortopediju Banjica, Beograd
2021 Asistent u nastavi, Medicinski fakultet, Beograd
2020 Konsultant lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2021 Konsultant lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd

Oblast rada:

Ortopedska hirurgija
Traumatologija

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti