Pregled dečjeg gastroenterohepatologa

Pregled lekara specijaliste pedijatrije supspecijaliste gastroenterohepatologije, obuhvata pregled pacijenta, uzimanje anamneze i po potrebi radi dodatna ispitivanja kao što je ultrazvučni pregled trbuha radi detaljne dijagnostike rada organa za varenje.

Naš tim iskusnih stručnjaka