Mirjana Jovičić

Dr med. Mirjana Jovičić

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE subspecijalista gastroenterohepatologije

Obrazovanje:

1982 god. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1993 god. završila specijalizaciju iz Pedijatrije u Institutu za Majku i Dete N. Beograd
1995 god. završila subspecijalizaciju iz oblasti Gastroenterologije u KCS u Beogradu
1997 god odbranila rad na temu Kliničke i histološke karakteristike sluznice tankog creva kod dece sa Giardijazom.
2004 god.završila školu Ultra zvučne dijagnostike kod dece u UDK u Beogradu

Radno iskustvo:

Od 2007 god stalno zapošljena u KBC „Zvezdara“ Beograd u Bolnici za pedijatriju „Olga Popović Dedijer“ gde obavlja funkciju Šefa stacionara

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Učestvovala i prezentovala radove na više stručnih skupova iz oblasti pedijatrije i prisustvovala međunarodnim seminarima.

Lekari iz iste oblasti