Violeta Josipović

Dr med. Violeta Josipović

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista gastroenterohepatologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2000-2004 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2004-2010 Lekar specijalista interne medicine, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2006-2010 Lekar na subspecijalizaciji iz gastroenterohepatologije, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2010 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatologije, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2017 Konsultant lekar specijalista gastroenterologije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Interna medicina
Gastroenterohepatologija

Članstva:

2005- Udruženje gastroenterologa Srbije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana

Lekari iz iste oblasti