Dijana Savić Bjelica

Dr med. Dijana Savić Bjelica

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE subspecijalista gastroenterohepatologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

1998-2000 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Dr Boško Vrebalov, Zrenjanin
2000-2011 Lekar na specijalizaciji pedijatrije i pedijatar, Dom zdravlja Dr Boško Vrebalov, Zrenjanin
2011-2022 Specijalista pedijatrije-subspecijalista gastroenterohepatologije, Opšta bolnica, Zrenjanin
2022- Specijalista pedijatrije-subspecijalista gastroenterohepatologije, Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana, Novi Sad

Seminari i sertifikati:

2014 EHO abdomena i bubrega, Klinički centar Srbije
2023 UZ razvojne displazije kuka Udruženje za medicinsku edukaciju, ZEMEHO Zemun

Stručni tekstovi i reference:

2022 Primena red flags indeksa u pedijatrijskoj populaciji

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana

Lekari iz iste oblasti