Biopsija kože predstavlja intervenciju kojom lekar uklanja abnormalni deo tkiva kože i priprema ga za dalja dijagnostička ispitivanja. 

Pacijenti najčešće bivaju upućeni na biopsiju kože nakon pregleda lekara specijalista dermatovenerologije ili nakon dermoskopskog pregleda, kako bi se histopatološki postavila definitivna dijagnoza promene na koži.

Biopsiju kože je potrebno uraditi u stanjima kao što su:

- Inflamatorna stanja kože
- Bulozni pemfigoid
- Sumnja na rak kože ( sumnja na karcinom bazalnih ćelija, skvamoznih ćelija, melanoma i drugo)
- Izrasline na koži
- Bradavice na koži
- Druge nedefinisane promene kože

Kak se izvodi Biopsija kože

Biopsija kože se izvodi u sali za intervencije, izvodi je dermatolog u lokalnoj anesteziji. 

Predeo kože koji će se bioptirati adekvatno se priprema od strane medicinske sestre/tehničara. Medicinsko osoblje će objasniti pacijentu kakav položaj treba da zauzme, kao i da se tokom same intervencije ne pomera. 

Nakon pripreme, dermatolog će aplikovati lokalni anestetik u okolno tkivo pomoću igle i brizgalice, koja sadrži odgovarajući anestetik. 

Pacijent može osetiti blagi bol prilikom aplikacije anestetika. Nakon dejstva anestetika, pacijent neće osetiti bol prilikom samog procesa biopsije kože.

Biopsija kože se može izvoditi na više načina:

- Pomoću instrumenta koji je veoma sličan brijaču, takozvana ,,shaving” biopsija, kada je potrebno bioptirati samo površne kožne promene.

- Pomoću instrumenta koji se naziva ,,punch“, pomoću kojeg se uzima mali segment kože, dijametra do 5mm, ali uz pomoć kojeg je moguće zahvatiti dublje segmente kože (epidermis, dermis i potkožno masno tkivo).

- Pomoću malog noža, skalpela se izvodi takozvana ekciziona biopsija, kada je promena većih dimenzija i kada je potrebno uzeti dublje slojeve kože.


O načinu izvođenja biospije blagovremeno će Vas obavestiti Vaš lekar i objasniće Vam razloge zbog kojih je određeni način biopsije najpogodniji za Vas.

U zavisnosti od načina izvođenja biopsije možda će biti potrebno da se rana zašije, a konci se u tom slučaju uklanjaju za 7-10 dana, uz minimalni, gotovo neprimetan ožiljak nakon zarastanja. Ukoliko nema potrebe za zašivanjem rane, rana se može “zatvoriti” radiotalasima, nakon čega ćete imati krustu (krastu) koja  otpada u narednih 7 -14 dana. Ožiljak nakon biopsije kože se može tretirati kremama ili laserom ukoliko za tim postoji opravdan razlog.

Nakon biosije kože pacijent se otpušta na kućno lečenje istog dana, dok će uzorak koji je uzet prilikom biopsije biti poslat na patohistološki pregled od strane dermatopatologa.

Nakon dobijanja rezultata patohistološkog pregleda tkiva, na kontrolnom pregledu pacijenti se obaveštavaju o rezultatima, potrebi i planu za daljeg lečenja.

Važne napomene za pacijente

- Biopsija kože je invazivna procedura koja uobičajeno traje 15 minuta.
- Intervencija se obavlja u lokalnoj anesteziji.
- Važno je da pre biopsije, tokom prvog kontakta sa dermatologom, pacijenti ukažu ukoliko su alergični na lekove, ukoliko se leče od poremećaja krvarenja, uzimaju lekove za razređivanje krvi (aspirin, varfarin, heparin  i druge).
- Nije neophodna nikakva posebna priprema, a istog dana, nakon intervencije pacijenti se putaju kući.
- Za patohistološke rezultate biće potrebno od nekoliko dana do nekoliko nedelja u zavisnosti od vrste biopsije ili laboratorijskih procedura kojim se tkivo podvrgava.
- Pacijentima se zakazuje kontrolni pregled, na kom će biti obavešteni o  rezultatima patohistološkog pregleda.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi7500 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Nijedan lekar nije pronađen za izabranu ustanovu.

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam