Miodrag Lazić

Prof. dr sci.med. Miodrag Lazić

LEKAR SPECIJALISTA UROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1979-1994 Lekar specijalista urologije, Urološka klinika, KBC Srbije, Beograd
1994-2011 Upravnik, Klinika za urologiju, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
1997-2001 Pomoćnik direktora za medicinske poslove, KBC Srbije, Beograd
2011-2018 Načelnik, Klinika za urologiju, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
1992 Asistent, Medicinski fakultet, Beograd
1998 Docent, Medicinski fakultet, Beograd
2006 Vanredni profesor, Predmet urologija, Medicinski fakultet, Beograd
2013 Redovni profesor, Predmet urologija, Medicinski fakultet, Beograd
2019 Lekar specijalista urologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Urologija

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Udruženje urologa Srbije
International continence society
Europiean association of urology
Societe internationale d’urologie

Seminari i sertifikati:

Brojni sertifikati sa domaćih i međunarodnih kurseva

Strani jezici:

Engleski
Ruski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova u domaćim i stranim stručnim časopisima

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti