Biopsija kože

Uzimanje uzoraka kože i patoloških promena za patohistološku analizu u cilju dijagnostike.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Biopsija kože predstavlja intervenciju kojom lekar uklanja abnormalni deo tkiva kože i priprema ga za dalja dijagnostička ispitivanja. Pacijenti najčešće bivaju upućeni na biopsiju kože nakon pregleda lekara specijaliste dermatovenerologije ili nakon dermoskopskog pregleda kako bi se histopatološki postavila definitivna dijagnoza promene na koži.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Biopsija kože se izvodi u sali za intervencije. Izvodi je dermatolog u lokalnoj anesteziji. Predeo kože koji će se bioptirati adekvatno pripremaju medicinska sestra / tehničar. Medicinsko osoblje će objasniti pacijentu kakav položaj treba da zauzme, ali i da tokom same intervencije ne treba da se pomera. Nakon pripreme dermatolog će aplikovati lokalni anestetik u okolno tkivo pomoću igle i brizgalice koja sadrži odgovarajući anestetik. Pacijent može osetiti blagi bol prilikom aplikacije anestetika. Nakon dejstva anestetika, pacijent neće osetiti bol prilikom samog procesa biopsije kože.

Biopsija kože se može izvoditi na više načina:

 • Pomoću instrumenta koji je veoma sličan brijaču, takozvana ,,shaving” biopsija, kada je potrebno bioptirati samo površne kožne promene.
 • Pomoću instrumenta koji se naziva ,,punch“, pomoću kojeg se uzima mali segment kože, dijametra do 5 mm, ali uz pomoć kojeg je moguće zahvatiti dublje segmente kože (epidermis, dermis i potkožno masno tkivo).
 • Pomoću malog noža, skalpela se izvodi takozvana ekciziona biopsija, kada je promena većih dimenzija i kada je potrebno uzeti dublje slojeve kože.

Biopsija kože je intervencija koja traje oko 10–15 minuta i spada u blago neprijatne intervencije. U zavisnosti od načina izvođenja biopsije, možda će biti potrebno da se rana zašije, a konci se u tom slučaju uklanjaju za 7–10 dana, uz minimalni, gotovo neprimetan ožiljak nakon zarastanja. Ukoliko nema potrebe za zašivanjem rane, rana se može „zatvoriti” radiotalasima, nakon čega ćete imati krastu koja otpada u narednih 7–14 dana. Ožiljak nakon biopsije kože se može tretirati kremama ili laserom ukoliko za tim postoji opravdan razlog. O načinu izvođenja biospije pacijenta blagovremeno obaveštava lekar i objašnjava razloge zbog kojih je određeni način biopsije najpogodniji.

Nakon biosije kože pacijent će biti otpušten na kućno lečenje istog dana, dok će uzorak koji je uzet prilikom biopsije biti poslat na patohistološki pregled kod dermatopatologa. Nakon dobijanja rezultata patohistološkog pregleda tkiva, na kontrolnom pregledu pacijent će biti obavešten o rezultatima i ukoliko postoji potrebe i o planu za dalje lečenje

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Biopsiju kože je potrebno uraditi u stanjima kao što su:

 • Inflamatorna stanja kože
 • Bulozni pemfigoid
 • Sumnja na rak kože (sumnja na karcinom bazalnih ćelija, skvamoznih ćelija, melanoma i drugo)
 • Izrasline na koži
 • Bradavice na koži
 • Druge nedefinisane promene kože

Važne napomene za pacijente

 • Biopsija kože je invazivna procedura koja uobičajeno traje 15 minuta
 • Intervencija se obavlja u lokalnoj anesteziji
 • Važno je da pre biopsije, tokom prvog kontakta sa dermatologom, pacijenti ukažu ukoliko su alergični na lekove, ukoliko se leče od poremećaja krvarenja, uzimaju lekove za razređivanje krvi (Aspirin, Varfarin, Heparin i druge)
 • Nije neophodna nikakva posebna priprema, a istog dana nakon intervencije pacijenti se putaju kući
 • Za patohistološke rezultate biće potrebno od nekoliko dana do nekoliko nedelja u zavisnosti od vrste biopsije ili laboratorijskih procedura kojim se tkivo podvrgava
 • Pacijentima se zakazuje kontrolni pregled na kom će biti obavešteni o rezultatima patohistološkog pregleda.

Naš tim iskusnih stručnjaka