Anti VEGF terapija-intravitrealne injekcije-Avastin

Anti-VEGF terapija (antagonisti vaskularnih endotelnih faktora rasta) je terapija grupom lekova koji imaju široku primenu u lečenju vlažne forme senilne degeneracije makule (eksudativne), makularnog edema uzrokovanog vensim okluzijama (grana ili glavnog stabla centralne retinalne vene), dijabetičnog makularnog edema (komplikacija šećerne bolesti), miopne makulopatije i neovaskularizacija druge etiologije. Najčešće primenjivani lek iz ove grupe je Avastin (Bevacizumab). Aplikuje se direktno u staklasto telo u operacionoj sali uz lokalnu (kapljičnu anesteziju).

Naš tim iskusnih stručnjaka