Nebojša Nikitović

Dr med. Nebojša Nikitović

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2008-2016 Klinički lekar, specijalizant oftalmologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2012-2016 Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije, Klinički centar Srbije, Beograd
2016-2023 Lekar specijalista oftalmologije, KBC Zvezdara, Beograd
2023- Lekar specijalista oftalmologije, Očna bolnica MediGroup klinika Miloš, Beograd

Oblast rada:

Hirurgija katarakte
Vitreoretinalna hirurgija

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Udruženje oftalmologa Srbije
Evropsko udruženje za kataraktu i refraktivnu hirurgiju

Seminari i sertifikati:

2023 Thessaloniki vitreoretinal summer school TVRS

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Očna bolnica MediGroup klinika Miloš

Lekari iz iste oblasti