Logopedski tretman se zakazuje kada postoje odstupanja u psihomotornom i govornom razvoju deteta.

Logopedskim tretmanom vrši se prevencija i korekcija govorno-jezičkih i psihomotornih poremećaja. U cilju prevencije navedenih poremećaja prate se riziko bebe, kako bi se reagovalo u adekvatnom vremenskom periodu i iskoristili svi razvojni potencijali. U tom smislu, važna je stalna govorna i motorička stimulacija, kao i emocionalna toplina i pozitivno socijalno okruženje.

Logopedskim tretmanima stimuliše se razvoj govora i jezika, socijalni i emocinalni razvitak, podstiče se interesovanje za okolinu i komunikaciju, razvoj motoričke spretnosti i zrelosti, usmerava se pažnja i istrajnost u rešavanju zadataka.

Tretmanima se poboljšava jezičko izražavanje, što uključuje pravilan izgovor glasova, odgovarajuću upotrebu rečenica, kao i pravilnu upotrebu gramatičkih pojmova. Kod problema razumevanja govora, radi se na razvijanju sposobnosti shvatanja pojedinih reči, rečenica, naloga.

Poboljšava se motorička spretnost, orjentacija u prostoru, grafomotorika, radi se na otklanjanju poremećaja čitanja i pisanja, stabilizaciji mucanja.

Tretmani se izvode uz didaktička sredstva, koja odgovaraju uzrastu i poremećaju.

Važne napomene

– Pregled traje od 30 do 45 minuta.
– Ne postoje potencijalni rizici i kontraindikacije za obavljanje pregleda.
– Nije potrebna priprema za pregled.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi2800 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam