Pregled psihologa predstavlja inicijalni razgovor sa psihologom, koji ima za cilj procenu psihičkog stanja pacijenta, aktuelnih problema i tegoba, i davanje preporuke za dalji tretman ili lečenje.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja pregled psihologa

Pregled psihologa obavlja klinički psiholog odnosno psiholog u zdravstvu, najčešće na inicijativu samog pacijenta/klijenta, ali i po uputu lekara različitih specijalnosti i nekih pravnih lica (Suda, Centra za socijalni rad, ili škole kada je reč o deci).

Pregled psihologa je potreban ili se može zahtevati:

– Kada osoba uvidja da ima problem koji nije u stanju da samostalno reši.
– Kada oseća telesne tegobe a koje nemaju fiziološku ili organsku osnovu.
– Radi konsultacije vezane za aktuelna životna pitanja.
– Radi procene adekvatnosti psihičkih funkcija i aktuelnog psihičkog stanja u okviru medicine rada.

Kako izgleda psihološki pregled

Pregled psihologa odvija se u ordinaciji psihologa i traje 45-60 minuta.

Pregled je usmeren na aktuelne probleme i tegobe pacijenta. Psiholog će pažljivo saslušati pacijenta/klijenta i u toku razgovora mu postaviti relevantna pitanja.

U nekim slučajevima, psiholog može zadati i neki test za brzu procenu sposobnosti, karakteristika ličnosti ili emocionalne stabilnosti.

Po završetku pregleda pacijentu će biti date sve neophodne informacije vezane za njegovo aktuelno stanje, preporuke za dalji tretman ili lečenje kao i smernice za rešavanje aktuelnih životnih pitanja.

Na kraju, psiholog će napisati izveštaj ili Psihološki nalaz i mišljenje koji dostavlja eventualnom naručiocu (nadležnom lekaru ili pravnom licu).

 

Mesto pregleda