Psihodijagnostika podrazumeva dijagnostičku procenu, uz korišćenje dostupnih, savremenih psihijatrijsko/psiholoških sredstava, kao što su psihijatrijski strukturisani intervju, klinička procena, podaci od članova porodice, psihijatrijsko/psihološki upitnici, i druga dijagnostička sredstva. Ciljevi ovakve procene su: od procene trenutnog psihičkog funkcionisanja, indikacija za farmakoterapiju (lekove), procene osobina, intelektualnih sposobnosti, podobnosti i kapaciteta za psihoterapiju, do procena efekata primenjene terapije.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam