Psihološka procena za tudju negu i pomoć predstavlja vrstu psihodijagnostičke procene, usmerene na procenu psihičkih fumkcija (pažnje, koncentracije, mišljenja, pamćenja…).

Pregled psihologa za tudju negu i pomoć na zahtef PIO fonda

Psihološku procenu za tudju negu i pomoć obavlja klinički psiholog, odnosno psiholog u zdravstvu, na zahtev Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (ili drugog merodavnog pravnog lica), a zbog potrebe utvrdjivanja prava na novčanu nadoknadu za pomoć i negu drugog lica.

Ova vrsta procene predstavlja deo grupe pregleda (lekarskih), koje zahteva PIO za pomenutu svrhu.

Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kada osiguranik ili korisnik penzije postane nepokretan, ako zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposoban da se samostalno kreće u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se sam hrani, svlači, oblači, održava ličnu higijenu, kao i ako je slep.

Šta podrazumeva psihološka procena za tudju negu i pomoć

Psihološka procena za tudju negu i pomoć sprovodi se u psihološkoj ordinaciji. Po potrebi moguće je proceduru izvšiti i na terenu (domu pacijenta, Domu za stara lica).

Psihološka procena za tudju negu i pomoć podrazumeva:

– Strukturisani klinički intervju sa pacijentom.
– Uvid u relevantnu medicinsku dokumentaciju.
– Razgovor sa srodnicima ili drugim pacijentu bliskim osobama ukoliko, iz različitih razloga pacijent nije u stanju da sam pruži sve neophodne podatke.
– Primenu testa MMSE (Mini–Mental State Examination). Test se sastoji od 11 jednostavnih zadataka (odgovaranje na pitanja, pisanje, crtanje).
– Obradu testovnog materijala.
– Pisanje psihološkog izveštaja – Psihološki nalaz i mišljenje.

Psihološka procena za tudju negu i pomoć traje oko jedan sat.

Po završetku testiranja psiholog pristupa obradi testovnog materijala i pisanju Psihološjog nalaza i mišljenja. Psihološki nalaz i mišljenje dostavlja se naručiocu, a pacijentu daju sve potrebne informacije o rezultatu psihodijagnostičkog ispitivanja.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi5100 RSD

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam