Pregled psihologa u cilju dobijanja uverenja o potrebi za tuđom negom i pomoći sa MMSE testiranjem. Mini-Mental State ispit (MMSE) je test kognitivnih funkcija kod starijih osoba

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi4500 RSD

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam