Stomatološki pregled se obavlja u cilju prevencije, dijagnostike i lečenja (konzervativno, hirurško, protetsko) bolesti usta i zuba, kao i temporomandibularnih zglobova. 

Kako se obavlja pregled stomatologa

Stomatološki pregled pregled obuhvata:

- Anamnezu, razgovor sa pacijentom vezan za problem zbog koga pacijent dolazi na pregled, kao i sakupljanje informacija o opstem  zdravstvenom stanju pacijenta.

- Pregled pacijenta koji obuhvata inspekciju, tj. posmatranje svih spoljasnjih i unutrasnjih struktura usne duplje; palpaciju, tj. opipavanje svih fizioloskih i patoloskih tvorevina navedene regije; zatim perkusiju, tj. kuckanje instrumentima po zubima, kako bi se eventualno detektovao problematični zub; sondiranje, tj. ispitivanje povrsine zuba, kao i dubine parodontalnih dzepova instrumentom koji se naziva sonda.

- Pregled stomatologa se završava postavljanjem dijagnoze i davanjem detaljnog saveta vezanog za dalje lečenje, plana terapije, zatim preporuka za dodatnu dijagnostiku, ukoliko za tim ima potrebe.

Kada se zakazuje pregled kod stomatologa

Stomatološki pregledi se savetuju od najranijeg dečijeg doba (već od prve godine života), gde se uglavnom daju saveti roditeljima vezani za način održavanja pravilne oralne higijene, kao i preventivne mere na kojima roditelji mogu da rade. 

Takođe, veoma je važno da se pacijenti u slučaju nekih tegoba i simptoma poput: bola zuba na hladno, na toplo, spontano javljanje bola, krvarenje desni, neprijatan zadah, jave stomatologu što je pre moguće, kako bi se na lakši i bezboliji način rešio eventualni problem.

Važne napomene za pacijente

- Stomatološki pregled uobičajeno traje oko 30 min, po potrebi i duže.
- Nije potrebna nikakva priprema za pregled.
- Ne postoje kontraindikacije za sam pregled, ali postoje pacijenti rizika za odredjene stomatološke intervencije.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta stomatologija i dijagnostika

Stomatološke intervencije