Hirurška intervencija ugradnje zamene za kost kod paradentopatija.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta stomatologija i dijagnostika

Stomatološke intervencije