Parapulparni kočići imaju funkciju da zaštite zub od unutrašnjih stresova i frakture korena i da obezbede retenciju restauracije.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta stomatologija i dijagnostika

Stomatološke intervencije