Parodontalni apsces je najčešća komplikacija parodontopatije odraslih i može izazvati gubitak zuba. Terapija parodontalnog apscesa može biti u vidu sanacije akutne lezije, dok je u nekim slučajevima potrebna hirurška intervencija.

Paradontalni apsces

Parodontalni apsces je najčešća komplikacija parodontopatije odraslih. To je zapravo gnojna kolekcija, lokalizovana pored zuba u parodoncijumu. Komplikacije i posledice ne lečenog ili neadekvatno lečenog parodontalnog apscesa su gubitak zuba, kao i eventualno širenje infekcije.

Parodontalni apscesi mogu biti akutni i hronični. Akutni parodontalni apsces nastaje uglavnom usled otežane ili sprečene drenaže eksudata iz aprodontalnog džepa. Hronični apsces predstavlja gnojnu kolekciju, koja se nalazi u alveolarnoj kosti i gingivi, i koja preko fistuloznog kanala komunicira sa usnom dupljom. Preko ovog kanala se i vrši drenaža eksudata. 

Simptomi parodontalnog apscesa

Pacijent uglavnom u slučaju parodontalnog apscesa dolazi na pregled zbog bola određenog zuba, koji je uglavnom jakog inteziteta, ili zbog "osećaja razlabavljenosti nekog zuba", ili zbog osećaja da je dati zub "duži od ostalih". 

Tokom stomatološkog pregleda lekar može uočiti ovalan otok gingive u predelu bočno od korena određenog zuba. Otok je uglavnom palpatorno bolno osetljiv. 

Gingiva iznad apscesa je crvene boje, inflamirana. Zub u predelu kog se nalazi navedeni otok je osetljiv na palpaciju i perkusiju. Iz parodontalnog džepa na pritisak može iscuriti gnoj. 

Savetuje se uglavnom da pacijent uradi rendgen snimak navedene regije, kako bi se procenilo da li postoji i destrukcija kosti. U nekim slučajevima može doći i do povišene telesne temperature, slabosti, povećanja leukocita u krvnoj slici, itd.

Kako izgleda terapija parodontalnog apscesa 

Terapija parodontalnog apscesa može biti u vidu sanacije akutne lezije. Ukoliko je oštećenje veliko radi se i ekstrakcija zuba koji je zahvaćen. 

Prvenstveno se uklanjaju kamenac i konkrementi iz parodontalnog džepa. Džep se kiretira specijalnim kiretama, ručnim instrumentima koji se aplikuju do dna parodontalnog džepa, i pomoću njih se eliminišu sve štetne primese iz džepa, kako bi se omogućila drenaža kroz parodontalni džep.

Džep se ispira uglavnom rastvorom na bazi hidrogena. Pacijentu se daje antibiotska terapija. 

Pacijent se zakazuje na kontrolni pregled za 24-48 h.

Operacija apcesa

Za slučaj da ovaj način terapije ne daje dobre rezultate, potrebno je primeniti režanj operaciju. Ova operacija se izvodi u lokalnoj anesteziji, najpre se meko tkivo (gingiva) zaseče, u vidu režnja, koji se odiže, kako bi hirurg napravio pristup koštanoj strukturi ispod koje je patološka tvorevina. 

Primenom specijalnih borera uklanja se mali deo koštanog tkiva, zatim se uklanja patološka tvorevina. Tkivo se ispira tečnostima na bazi antiseptika, nakon toga, ako je potrebno, dodaje se deo veštačke kosti, a režanj se spušta i ušiva.

Konci se skidaju za 7-10 dana nakon intervencije.

Nakon intervencije se ne savetuje primena toplih napitaka i hrane, hrana za početak treba da bude kašasta. Savetuje se primena hladnih obloga spolja, spavanje na izdignutom uzglavlju, kako bi se smanjilo oticanje, itd. 

Par dana nakon intervencije pacijent može osećati blagu bol, koja nestaje uz primenu analgetika.

Važne napomene za pacijente

- Priprema za proceduru je potrebna za pacijente sa težim hroničnim ili urođenim oboljenjima, koji najpre moraju biti upućeni kod ordinirajućeg lekara, koji će i dati saglasnost za navedenu intervenciju.
- Neke pacijente rizika je potrebno zaštititi pre intervencije, upotrebom antibiotika.
- Intervencija traje manje od sat vremena.
- Nakon intervencije se ne savetuje primena toplih napitaka i hrane.
- Par dana nakon intervencije pacijent može osećati blagu bol.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta stomatologija i dijagnostika

Stomatološke intervencije