Pregled stomatologa

Stomatološki pregled je najbolji vid prevencije i čuvanja zdravlja zuba. Obuhvata pregled stanja svakog zuba pojedinačno i stanje desni i usta uopšte. Poželjno je uraditi bar dva stomatološka pregleda u godini radi prevencije razvoja bolesti zuba i usne duplje.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge - šta je pregled, intervencija

Stomatološki pregled se obavlja u cilju prevencije, dijagnostike i lečenja (konzervativno, hirurško, protetsko) bolesti usta i zuba, kao i temporomandibularnih zglobova.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Stomatološki pregled obuhvata:

  • Anamnezu, razgovor sa pacijentom u vezi sa problemom zbog koga pacijent dolazi na pregled, kao i sakupljanje informacija o opstem zdravstvenom stanju pacijenta;
  • Pregled pacijenta koji obuhvata inspekciju, tj. posmatranje svih spoljašnjih i unutrašnjih struktura usne duplje, palpaciju, tj. opipavanje svih fizioloskih i patoloskih tvorevina navedene regije, perkusiju, tj. kuckanje instrumentima po zubima, kako bi se eventualno detektovao problematični zub, sondiranje, tj. ispitivanje povrsine zuba, kao i dubine parodontalnih dzepova instrumentom koji se naziva sonda;
  • Postavljanje dijagnoze i davanje detaljnog saveta u vezi sa daljim lečenjem, plan terapije, preporuku za dodatnu dijagnostiku, ukoliko za tim ima potrebe.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Stomatološki pregledi se savetuju od najranijeg dečjeg doba (već od prve godine života) kada se uglavnom daju saveti roditeljima kako održavati pravilnu oralnu higijenu, ali se daju i preventivne mere na kojima roditelji mogu da rade.

Takođe je jako važno da se pacijenti u slučaju nekih tegoba, poput bola zuba na hladno ili  toplo, spontanog javljanja bola, krvarenja desni, neprijatanog zadaha, jave stomatologu što pre je moguće, kako bi se na lakši i bezboliji način rešio eventualni problem.

Važne napomene za pacijente

  • Stomatološki pregled uobičajeno traje oko 30 minuta, po potrebi i duže
  • Nije potrebna nikakva priprema za pregled
  • Ne postoje kontraindikacije za sam pregled, ali postoji rizik kod pacijenata za određene stomatološke intervencije.

Naš tim iskusnih stručnjaka