Lajoš Feher

Dr med. Lajoš Feher

LEKAR SPECIJALISTA UROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

1978-1981 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Kanjiža
1981-1985 Lekar na specijalizaciji iz urologije, Medicinski fakultet, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
1985-2017 Lekar specijalista urologije, Opšta bolnica, Subotica
1997 Lekar specijalista urologije, Privatna zdravstvena ustanova, Subotica
2015 Lekar specijalista urologije, MediGroup Centar, Subotica
2017 Lekar specijalista urologije, Privatna zdravstvena ustanova, Subotica

Oblast rada:

Urologija

Lekari iz iste oblasti