Dr med. Gregor Hlebič

LEKAR SPECIJALISTA UROLOGIJE

Obrazovanje:

2001 godine Medicinski fakultet, Sveučilište u Ljubljani
2008 godine Specijalizacija iz urologije
Dodatno obrazivanje iz laparoskopije u urologiji radio je u više uroloških centara u Europi, uključujući Hôpital Erasme Université Libre de Bruxelles, Universitätsklinikum Leipzig, Ospedale Magalini di Villafranca di Verona i nekoliko drugih.

Radno iskustvo:

2001- 2016.godine Sveučilišni medicinski centar u Mariboru, osnivač i nositelj laparoskopskih uroloških operacija
2005 godine i od 2010. godine,- zamenik načelnika Odeljenja za urologiju
2016. godine i dalje - konsultant, operater i učitelj laparoskopske urološke hirurgije u više medicinskih centara i bolnica u Sloveniji

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član Slovenačkog lekarskog društva, Lekarske komore Slovenije, Udruženja urologa Slovenije (ZUS), Europskog udruženja za urologiju (European Association of Urology) i Europskog udruženja za seksualnu medicinu (ESSM)
Član i utemeljitelj Slovenskog društva za seksualnu medicinu (Society for Sexual Medicine Slovenije).

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti