Prof. dr sci.med. Vinka Vukotić

LEKAR SPECIJALISTA UROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1983-1987 Lekar na specijalizaciji iz urologije, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd
1987-2001 Lekar specijalista urologije, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd
1995-1995 Lekar na subspecijalizaciji iz andrologije, Faculte de Nedicine Saint Antoine, Paris
2001-2009 Asistent u nastavi, Klinika za urologiju, Medicinski fakultet, Beograd
2009-2015 Profesor, Klinika za urologiju, Medicinski fakultet, Beograd
1997-2015 Šef odeljenja, Klinika za urologiju, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
2015-2009 Načelnik, Klinika za urologiju, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
1999-2023 Konsultant lekar specijalista urologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2017- Konsultant lekar specijalista urologije, IVF Centar MediGroup Jevermova, Beograd

Oblast rada:

Urologija
Urološki karcinomi

Članstva:

2007- Evropsko udruženje urologa
2016- Svetsko udruženje urologa

Seminari i sertifikati:

Više sertifikata iz oblasti urologije

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti urologije

Lekara možete pronaći u

IVF Centar MediGroup Jevremova

Lekari iz iste oblasti