Damir Obradović

Dr med. Damir Obradović

LEKAR SPECIJALISTA UROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo:

1988-1991 Odeljenski lekar, Opšta bolnica, Osijek
1991-1994 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Sremska Mitrovica
1994-1997 Lekar na specijalizaciji iz urologije, Opšta bolnica, Vukovar
1997-1998 Lekar na specijalizaciji iz urologije, Opšta bolnica, Sombor
1999-2008 Lekar specijalista urologije, Vojnomedicinski centar Petrovaradin, Novi Sad
2008 Lekar specijalista urologije, Opšta bolnica, Zrenjanin
2017 Konsultant lekar specijalista urologije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Urologija

Članstva:

2000- Srpsko lekarsko društvo

Lekari iz iste oblasti