Dejan Milanović

Dr med. Dejan Milanović

LEKAR SPECIJALISTA UROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1997-2001 Klinički lekar, KBC Zemun, Beograd
2001-2009 Doktor opšte medicine, Dom zdravlja Stari grad, Beograd
2009-2012 Lekar specijalista urologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2012-2019 Lekar specijalista urologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2019-2024 Lekar specijalista urologije, KBC Bežanijska kosa, Beograd
2022-2024 Konsultant lekar specijalista urologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd
2024 Lekar specijalista urologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Urološka onkologija, dijagnostika i lečenje

Članstva:

2007- European association of urology
2019- Societe Internationale d’urologie

Seminari i sertifikati:

Više sertifikata iz oblasti urologije

Strani jezici:

Engleski
Nemački

Lekari iz iste oblasti