Nazad

Prof. dr Miodrag Lazić

SPECIJALISTA UROLOGIJE

Obrazovanje:

Doktor medicine, Dr sci. med., Redovni professor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
- Specijalistički ispit iz urologije 1985.; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- Magisterijum 1985.g.; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- Doktorat 1990.g., Tema: “Imunoinhibitorni faktori u serumu bolesnika sa tumorima gornjeg urotelijuma”; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno Iskustvo:

- Od 1979. godine do 1994.g zaposlen na Urološkoj klinici Kliničkog centra Srbije
- Od 1994.g. do 2011. upravnik Klinike za urologiju KBC”Dr Dragiša Mišović-Dedinje” u Beogradu
- Od 1997. do 2001. pomoćnik direktora KBC za medicinske poslove
- Od 2011. načelnik odeljenja na Klinici za urologiju urologiju KBC”Dr Dragiša Mišović-Dedinje” u Beogradu

Nastava na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu:

- Asistent od 1992.g.
- Docent od 1998.g.
- Vanredni profesor od 2006.g.
- Redovni profesor od 2013.g.

Saradnja sa drugim institucijama:

- Institut za imunologiju Medicinskog fakulteta (Nekoliko naučnih projekata)
- Institut za patologiju Medicinskog fakulteta (Nekoliko naučnih projekata)
- Saradnja sa urološkim ustanovama u Srbiji i BiH

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Prof. dr Lazić se urologijom bavi 40 godina, i izveo je preko 10.000 različitih uroloških operacija.

Stručnost - hirurški opus:

- Moj hirurški opus obuhvata gotovo celokupnu urološku hirurgiju, sa izuzetkom rekonstruktivne genitalne hirurgije i laparoskopije.

- Moj hirurški rad obuhvata najsloženije urološke operacije (radikalna i parcijalna nefrektomija kod zbog tumora bubrega, radikalna cistoprostatektomija zbog tumora mokraćne bešike, radikalna prostatektomija zbog carcinoma prostate, nefroureterektomija zbog tumora gornjeg urotela, ureterocistoneostomije-direktne, antirefluksne, psoas-hitch, Boari, zatvaranje vezikovaginalne fistule, veliki broj nefrektomija zbog kalkulozne pionefroze koje predstavljaju praktično najteže operacije u urologiji i dr.).

- U periodu rada na Urološkoj klinici KCS, pored ostalog, izveo sam najveći broj donor nefrektomija sa živog i kadaveričnog davaoca bubrega, a samostalno sam uradio oko 15 transplantacija bubrega, uključujući i vaskularnu anastomozu. Takodje, uradio sam i preko 1000 arterijsko-venskih fistula za hemodijalizu što sam, u manjem obimu, nastavio i po prelasku u KBC “Dr D.Mišović”.

- U oblasti endoskopske urološke hirurgije uradio sam sa odličnim rezultatima preko dve hiljade transuretralnih resekcija prostate, transuretralnih resekcija tumora mokraćne bešike, uretrotomije interne zbog striktura uretre, endoskopske litotripsije kamena mokraćne bešike i sl. (Operacije koje se izvode kroz mokraćni kanal, dakle bez spoljašnjeg reza). Takodje, uradio sam i veliki broj ureterorenoskopija, koju metodu sam i uveo na Klinici za urologiju KBC “Dr.D.Mišović”

- Sve urološke dijagnostičke procedure i postupci

Publikacije:

- Poglavlja u šest udžbenika
- Preko 40 stručnih radova
- Preko 100 saopštenja na domaćim i medjunarodnim stručnim skupovima
- Veliki broj predavanja po pozivu na stručnim skupovima

Studijski boravci i edukacije:

- Minhen, 1998.g.
- Slovengradec 1998.g.
- Ljubljana 2002.g.

Profesionalni kredo:

“Predložite i savetujte pacijentu samo ono što biste predložili i najužem članu svoje porodice jer i vaš pacijent je nekom najbliži i veoma važan.”

Lični osvrt na sebe i svoj stil rada:

Uvek sam se u svom radu rukovodio sledećom mišlju: „Pacijent koga operišem ukazao mi je svoje poverenje i poverio svoj život - ja to moram opravdati bez obzira na vreme i napor koji moram da uložim, moram za njega da uradim najbolje moguće!!!“

Drugo, lekar ima obavezu da pacijentu objasni zašto je predloženi način lečenja u njegovom interesu, šta su moguće komplikacije predložene procedure, a šta će se dogoditi ako ne prihvati predloženo lečenje.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje