Ana Ljubojević

Dr med. Ana Ljubojević

LEKAR SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2009-2010 Lekar opšte prakse, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2010-2013 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja MediGroup Narodnih heroja, Beograd
2013-2018 Lekar na specijalizaciji iz medicine rada, Dom zdravlja MediGroup Narodnih heroja, Beograd
2018 Lekar specijalista medicine rada, Dom zdravlja MediGroup Narodnih heroja, Beograd

Oblast rada:

Medicina rada

Članstva:

2008- Srpsko lekarsko društvo

Lekari iz iste oblasti