Vera Arsić

Dr med. Vera Arsić

LEKAR SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

Lekar opšte medicine, Dom zdravlja Dobrivoje Ger Popović, Aleksandrovac
Lekar na specijalizaciji iz medicine rada, Dom zdravlja Novi Beograd, Beograd
Lekar specijalista medicine rada, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd

Oblast rada:

Medicina rada

Članstva:

Lekarska komora Srbije

Seminari i sertifikati:

Osnovna obuka iz vazduhoplovne medicine, Vazduhoplovni savez Srbije
Licenca za pomorsku medicinu, Lekarska komora Srbije

Lekari iz iste oblasti