Srđan Kisić

Mr sci. med. Srđan Kisić

LEKAR SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2005-2006 Klinički lekar, Klinički centar, Novi Sad
2006-2008 Klinički lekar, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2008-2010 Lekar opšte medicine, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad
2010-2013 Lekar na specijalizaciji iz opšte medicine, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad
2014-2017 Lekar specijalista medicine rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad
2017-2019 Lekar specijalista medicine rada, Privatna zdravstvena ustanova, Novi Sad
2019-2021 Lekar specijalista medicine rada, Privatna zdravstvena ustanova, Novi Sad
2021 Lekar specijalista medicine rada, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Medicina rada

Seminari i sertifikati:

2014 Seminar i sticanje licence za preglede pomoraca, Institut za medicinu rada Srbije Dr Dragomir Karajović, Beograd
2019 Seminar i sticanje licence za preglede članova posade brodova unutrašnje plovidbe, Institut za medicinu rada Srbije Dr Dragomir Karajović, Beograd

Lekari iz iste oblasti