Gruja Milošev

Dr med. Gruja Milošev

LEKAR SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

1986-1989 Lekar na specijalizaciji iz medicine rada, Klinički centar Vojvodine, Medicinski fakultet, Novi Sad
1989-1994 Direktor, Dom zdravlja, Bačka Topola
1994-2021 Lekar specijalista medicine rada – načelnik službe, Dom zdravlja, Bačka Topola
2021 Lekar specijalista medicine rada, MediGroup Centar, Subotica

Oblast rada:

Medicina rada
Ocena i izrada Akta o proceni rizika na radu i u radnoj okolini
Obuka iz oblasti pružanje prve pomoći za preduzeća
Obuka iz oblasti bezbednost i zdravlje na radu za stručne saradnike, savetnike i lekare

Članstva:

1989-2001 Predsednik Opštinske organizacije Crvenog Krsta, Bačka Topola
2000-2023 Predsednik Opštinskog udruženja za zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i ekologiju, Bačka Topola

Seminari i sertifikati:

1985 Dvosemestralni kurs iz Preventivne medicine, Klinički centar Vojvodine, Medicinski fakultet, Novi Sad
2007 Stručni ispit za oblast Bezbednost i zdravlje na radu Ministarstvo rada, Uprava za bezbednost
Obuke za instruktore i predavače iz oblasti pružanja prve pomoći Crveni krst Vojvodine i Crveni krst Srbije

Lekari iz iste oblasti