Biserka Lukić-Klašnja

Dr med. Biserka Lukić-Klašnja

LEKAR SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Zagrebu

Radno iskustvo:

1979-1991 Lekar opšte prakse, specijalista medicine rada, šef službe medicine rada, Dom zdravlja, Titova Korenica
1992-1995 Savetnik direktora, Sektor za farmaciju i medicinske proizvode, Generalexport Genex, Beograd
1995-1998 Šef ambulante, Dom zdravlja, Opovo
1998-2000 Lekar specijalista medicine rada, Služba medicine rada, Medicinski centar, Pančevo
2000-2015 Lekar specijalista medicine rada i načelnik, Služba medicine rada, Dom zdravlja Rakovica, Beograd
2015 Lekar specijalista medicine rada, Dom zdravlja MediGroup Kalenić, Beograd

Oblast rada:

Oblast medicine rada
Ultrazvučna dijagnostika
Akupunktura i kvantna medicina

Članstva:

1979- Zbor liječnika Hrvatske
1992- Srpsko lekarsko društvo
2008- Udruženje kvantne medicine

Seminari i sertifikati:

Učesnih više seminara iz oblasti medicine rada

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor više radova iz oblasti medicine rada

Lekari iz iste oblasti