Nada Mačvanin

Prof. dr sci.med. Nada Mačvanin

LEKAR SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

1976-1979 Lekar na specijalizaciji iz medicine rada, Institut za zdravstvenu zaštitu, Novi Sad
1979-1993 Lekar specijalista medicine rada, Institut za zdravstvenu zaštitu, Novi Sad
1993-2001 Direktor, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad
2001-2015 Lekar specijalista medicine rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad
1976-1982 Asistent u nastavi, Medicinski fakultet, Novi Sad
1983-1988 Docent u nastavi, Medicinski fakultet, Novi Sad
1989-2015 Profesor u nastavi, Medicinski fakultet, Novi Sad
2016 Lekar specijalista medicine rada, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Medicina rada

Seminari i sertifikati:

1996-2006 Letnje škole Menadžmenta u zdravstvu (ukupno 12), Evropski centar za mir i razvoj (ECPD)
2003 Stručno lice iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Ministarstvo rada Republike Srbije
2004 Interni proverivač ISO 9001 i ISO 14001, Agencija za akreditaciju

Stručni tekstovi i reference:

1996 Autor poglavlja u udžbeniku Medicine rada, Beograd
2009 Autor poglavlja u udžbeniku Ocena radne sposobnosti, Beograd

Lekari iz iste oblasti