Slađana Mojašević

Slađana Mojašević

LEKAR SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Klinika za endokrinologiju, Univerzitetski klinički centar Niš

Radno iskustvo:

1990-1993 Lekar na specijalizaciji iz Medicine rada, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar, Niš
1993-1994 Lekar specijalista medicine rada, Institut za medicinu rada, Medicinski fakultet, Niš
2022 Lekar specijalista medicine rada, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Periodični i prethodni pregledi radnika
Sistematski pregledi radno aktivnog stanovništva
Pregledi za lekarska uverenja

Članstva:

2006- International commision for occupational health

Seminari i sertifikati:

2005–2023 Godišnji seminari medicine rada iz svih oblasti medicine rada, Institut za medicinu rada Beograd i Srpsko lekarsko društvo Beograd

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti