Nazad

Milica Obradović

PSIHOLOG

Obrazovanje:

- Zanimanje: Diplomirani psiholog
- Filozofski fakultet, depatman za psihologiju, Univerzitet u Nišu 2002. - 2008.
- Gimnazija 11. oktobar u Beloj Palanci 1998. - 2002.

AKREDITOVANE OBUKE:

- Osnovna obuka za HR saradnika - Moja obuka d.o.o.
- Bazično-iskustveni kurs iz ACT psihoterapije – Centar za primenjenu psihologiju društva psihologa Srbije
- Obuka za ličnog pratioca- “Play Centar “, Novi Sad
- “Škola životnih veština”- organizacija Dečije srce
- “Primena Montesori metode u radu sa osobama sa invaliditetom”- Montesori društvo Srbije
- “Uspostavljanje održive usluge i program rada dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju”-Republički zavod za socijalnu zaštitu
- “Podsticanje senzorne integracije kod dece” (buka za rad u senzornoj sobi)- ŠOSO Milan Petrović, Novi Sad
- Exchange 1- obuka u pisanju projekata za EU fondacije i o osnovnim veštinama u radu sa donatorima 

Radno Iskustvo:

2021. - 2022. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Human Med - Psiholog
2016. - 2018. Nacionalna služba za zapošljavanje, sektor: Centar za informisanje i profesionalno savetovanje CIPS - Stručni savetnik za karijerno planiranje i profesionalno savetovanje
2010. - 2016. Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, Bela Palanka - Stručni saradnik, psiholog
2008. - 2009. Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja, Klinički centar Niš - Zdravstveni saradnik, pripravnik

VOLONTERSKO ISKUSTVO

2006. - 2007. SOS žene i deca žrtve nasilja

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje