Dr med. Miodrag Zorić

LEKAR SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1986-2010 Lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, VMA, Beograd
2010-2013 Lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Dom zdravlja MediGroup Banovo Brdo, Beograd
2013- Lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd
2022- Konsultant lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd
2022- Konsultant lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Elektivna ortopedija, proteze velikih zglobova – kuk, koleno
Koštanozglobna traumatologija
Koštanozglobne infekcije

Članstva:

1985- Srpsko lekarsko društvo
2010- Srpska ortopedska traumatološka asocijacija
2011- Član AO asocijacije

Stručni tekstovi i reference:

Učesnik više desetina kongresa i autor stručnih radova u domaćim stručnim časopisima i kongresnim radovima

Lekari iz iste oblasti