Aleksandar Stamenković

Dr med. Aleksandar Stamenković

LEKAR SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1984-1989 Lekar na specijalizaciji iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom, Klinički centar Srbije, Beograd
1989-2014 Lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, KBC Zvezdara, Beograd
2004-2014 Mentor Medicinski fakultet, Beograd
2014 Lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Ortopedija i traumatologija

Članstva:

2007- Udruženje aloplastičnih hirurga kuka i kolena
Udruženje za rame i lakat

Seminari i sertifikati:

1988 Sertifikat za atroskopsku hirurgiji
2016 Sertifikat za orthokin terapiju
2007 Sertifikat za ultrazvučnu dijagnostiku
Sertifikat za PRP terapiju

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor više naučnih radova iz oblasti ortopedije i traumatologije

Lekari iz iste oblasti