Dr med. Oleg Krneta

LEKAR SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Jedro

Lekari iz iste oblasti