E004166-dr-Zoran-Blagojević

Prof. dr sci.med. Zoran Blagojević

LEKAR SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Beograd
Magistratura, Medicinski fakultet, Beograd
Doktorat, Medicinski fakultet, Beograd

Radno iskustvo:

1982-1984 Klinički lekar, Institut za ortopediju Banjica, Beograd
1984-1988 Lekar na specijalizaciji iz ortopedske hirurgije i traumatologije, Institut za ortopediju Banjica, Beograd
1988-2021 Lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Institut za ortopediju Banjica, Beograd
1988-1998 Asistent, Predmet - Hirurgija i ortopedija, Medicinski fakultet, Beograd
1998-2008 Docent, Predmet - Hirurgija i ortopedija, Medicinski fakultet, Beograd
2001-2009 Direktor, Institut za ortopediju Banjica, Beograd
2008-2016 Vanredni profesor, Predmet - Hirurgija i ortopedija, Medicinski fakultet, Beograd
2009-2012 Gradski sekretar za zdravstvo, Grad Beograd, Beograd
2016-2020 Redovni profesor, Predmet - Hirurgija i ortopedija, Medicinski fakultet, Beograd
2021-2024 Lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd

Oblast rada:

Ortopedija i koštana traumatologija odraslih
Lečenje degenerativnih bolesti kuka i kolena
Ugradnja veštačkih zglobova kuka i kolena
Endoskopska hirurgija i sportske povrede kolena

Članstva:

Srpska ortopedsko traumatološka asocijacija
Srpska ortopedska asocijacija

Seminari i sertifikati:

Usavršavanje hirurgija kolena, RUSH hospital, Čikago, SAD
Hirurgija kolena i reviziona hirurgija kolena, Bolnica Stolzalpe, Austrija
Ortopedski trauma centar, Sunnybrook hospital, Toronto, Kanada
Ugradnja veštačkih zglobova kuka i kolena, Civik hospital, Otava, Kanada
Zimmer Instucioni kurs, Oxford, Engleska
Jonson & Jonson trening centar, Hamburg

Strani jezici:

Engleski

Lekari iz iste oblasti