22. JAN 2024.

Koronarna ili ishemijska bolest srca

Koronarna ili ishemijska bolest srca, sa kliničkim oblicima (angina pektoris – stabilna i nestabilna, infarkt miokarda, srčana dekompenzacija, srčane aritmije i naprasna srčana smrt), najčešća je bolest srca i vodeći uzrok smrti u svetu. Obično je uzrokuje ateroskleroza koronarnih arterija, koja izaziva njihovo postepeno suženje i smanjeno snabdevanje srčanog mišića krvlju (kiseonikom).

Podaci o uzrocima nastanka ove bolesti dobijaju se nakon pažljivo uzete anamneze o postojećim faktorima rizika za njen nastanak – povišen arterijski krvni pritisak, šećerna bolest, gojaznost, pušenje, povišen holesterol u krvi, stres, smanjena fizička aktivnost, nasleđe.

Fizikalni pregled i snimanje EKG-a u mirovanju dopunjuju osnovnu dijagnostiku. Dodatno se radi ultrazvuk srca sa kolor doplerom i test opterećenja na bicikl ergometru ili pokretnoj traci. Postupno fizičko opterećenje tokom testa može izazvati subjektivne promene ili promene u EKG-u, na osnovu čega se uspostavlja dijagnoza. U suzbijanju napada angine pektoris primenjuje se nitroglicerin, najčešće u obliku spreja – deluje za 7 sekundi, a ako nakon jedne doze bolovi ne prestanu, može se uzeti još jedna. Ako ni to ne pomogne, bolesnik treba da pozove hitnu pomoć.

Blagovremeno postavljena dijagnoza, redukcija faktora rizika, adekvatna terapija i redovne kardiološke kontrole sprečiće razvoj težih oblika ishemijske bolesti srca.

medigroup-logo

MediGroup