Pregledi fizijatra

Fizikalni pregled obavlja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u vidu sistematskog pregleda (preventivnog pregleda procene stanja muskuloskeletnog sistema) i pregleda kada postoje tegobe (u smislu bolova, ograničenja pokreta, slabosti mišića). Pregled ima za cilj da se sagleda zdravstveno stanje pacijenta u celini (holistički koncept). Nakon postavljanja dijagnoze i u skladu sa opštim zdravstvenim stanjem pacijenta pravi se individualni plan lečenja i rehabilitacije. Lečenje se sastoji od primene fizikalnih agenasa kao i primene individualno koncipiranog kineziterapijskog programa, a u skladu sa funkcionalnim stanjem pacijenta.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka