Predrag Radojković

Dr med. Predrag Radojković

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1996-2000 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd
2000-2009 Lekar specijalista interne medicine, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka
2002-2009 Lekar na subspecijalizaciji iz kardiologije, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd
2010-2011 Lekar subspecijalista kardiologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2011-2021 Lekar subspecijalista kardiologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2021-2023 Lekar subspecijalista kardiologije, MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Interna medicina - kardiologija

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Udruženja kardiologa Srbije
Evropskog udruženja kardiologa
Ehokardiografskog udruženja Srbije

Seminari i sertifikati:

Škola za ultrasonografsku angiološku dijagnostiku na IKVB Dedinje

Lekari iz iste oblasti