Magnetna rezonanca - MRCP je dijagnostička metoda snimanja jetre, žučne kese, žučnih puteva, pankreasa i duktalnog sistema pankreasa. Proceduru obavlja prof. dr Šaranović.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi26000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca