Vesna Stokanović

Dr med. Vesna Stokanović

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

2014 Specijalistički staž iz radiologije, Medicinski fakultet Sv. Kiril i Metodij, Skoplje
2015 Lekar specijalista radiologije, Centar za radiologiju, Univerzitetski Klinički Centar, Niš
2022 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Radiologija

Članstva:

2007- European society of radiology
2008- European society for magnetic resonance in medicine and biology
2018- European society of pediatric radiology
2020- European society of neuroradiology

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor više stručnih radova objavljenih u recenzisanim časopisima i kongresima
Predavač po pozivu na više nacionalnih i internacionalnih radioloških kongresa

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti