Miloš Zakošek

Dr med. Miloš Zakošek

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2014-2015 Klinički lekar, Klinički centar Srbije, Beograd
2015-2019 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Klinički centar Srbije, Beograd
2019 Lekar specijalista radiologije, Klinički centar Srbije, Beograd
2021 Konsultant lekar specijalista radiologije, Dijagnostički centar MediGroup Slavija, Beograd
2022 Konsultant lekar specijalista radiologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Radiologija
Uroradiologija i urgentna radiologija

Članstva:

2014- Evropsko udruženje radiologa
2018- Društvo interventnih radiologa Srbije
2018- Udruženje kardiovaskularnih i interventnih radiologa Evrope

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti radiologije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti