Instrumentalna revizija materične duplje je ginekooška procedura koja se vrši nakon porođaja, pobačaja kao i kod ultrazvučne potvrde o postojanju rezidualnog sadržaja u materici.

Ovom hirurškom intervencijom se uklanjanja zaostalo tkivo ovuluma iz materice instrumentalnom revizijom.

Kako se obavlja instrumentalna revizija materične duplje

Instrumentalna revizija materične duplje se izvodi u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji. Procedura traje do 20 minuta. Prilikom intervencije pacijentkinja spava i ne oseća bol.

Potrebno je da se obustavi unos hrane i vode najmanje 4 sata pre intervencije.

Obzirom da se ova intervencija vrši nakon neke ginekološke procedure, rizik od krvarenja je veći, kao i rizik od infekcije.

Tokom intervencije intenzivno se prate vitalni parametri i gubitak krvi. Obavezna je primena antibiotske terapije, kao i drugih lekova.

Od komplikacija se izdvaja mogućnost perforacije materice, te se dalje zbrinjavanje vrši otvorenom operacijom. Moguća je primena krvi i krvnih derivata usled značajnijeg gubitka.

Potpuni oporavak od same intervencije, ukoliko je protekla bez komplikacija, se očekuje u narednih 2-4 sata, ali kako prati druge procedure, onda se otpust planira u skladu sa tim.

Posle intervencije pacijentkinje imaju krvarenje nalik slabijem menstrualnom krvarenju u trajanju od par dana. Ukoliko se krvarenje pojača praćeno bolom i/ili povišenom temperaturom, ili ukoliko ima jak, neprijatan miris, potrebno je javiti se ginekologu.

Rizici i komplikacije su isti kao i kod svake druge hirurške operacije, te se adekvatnom pripremom i terapijom (pre i posle intervencije) svode na minimum.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi50000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije